Oferta

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Firma jest pracownią projektową w branży instalacji sanitarnych i elektrycznych działającą w następujących specjalnościach:

 • infrastruktura zewnętrzna/sieci zewnętrzne (kanalizacyjne, wodociągowe, cieplne, gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne)
 • wentylacja
 • klimatyzacja
 • ogrzewanie
 • chłodnictwo
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje przeciwpożarowe
 • instalacje gazowe
 • instalacje gazów medycznych
 • instalacje sprężonego powietrza
 • węzły cieplne
 • kotłownie
 • elektryka, energetyka
 • instalacje SSP
 • automatyka i sterowanie urządzeń
 • teletechnika
 • BMS
 • kontrola dostępu
 • CCTV
 • instalacje antywłamaniowe
 • certyfikaty energetyczne
 • opracowania w zakresie symulacji oddymiania obiektów (pyrosim, smartfire)

CERTYFIKACJA OBIEKTÓW

 • certyfikaty energetyczne
 • charakterystyki energetyczne
 • opracowania na potrzeby certyfikatów LEED i BREEAM

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI i DORADZTWO TECHNICZNE

 • pomoc w zakupie nieruchomości
 • ocena chłonności terenu
 • opinia techniczna w zakresie infrastruktury
 • przygotowanie wniosków o wydanie dokumentów administracyjnych
 • współpraca z organami administracji państwowej
 • współpraca z gestorami mediów
 • uzyskiwanie Pozwoleń na Budowę w zakresie inwestycji liniowych i kubaturowych
 • opiniowanie dokumentacji
 • uzyskiwanie dokumentów administracyjnych
 • reprezentowanie Inwestora wobec organów administracji państwowej i osób fizycznych
 • opracowania w zakresie symulacji oddymiania obiektów (pyrosim, smartfire)

NADZÓR BUDOWLANY

 • nadzory autorskie
 • nadzory inwestorskie nad realizacją obiektów kubaturowych i liniowych
 • zastępstwo inwestorskie od momentu podjęcia decyzji o zakupie działki, poprzez koncepcję, pozwolenie na budowę, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
 • doradztwo w zakresie komercjalizacji obiektów